Stord Idrettslag

Organisering

Stord IL er organisert som eit allianse-idrettslag. Dette inneber at me har fire grupper som er i allianse med idrettslaget; Handball Elite, Fotball, Orientering og Symjing. Under Hovedstyret finn me administrasjon og ein kontrollkomité, samt dei seks undergruppane Handball, Turn, Friidrett, Ski, Skeiser og Volleyball. 

Last ned organisasjonskartet i .pdf her

NETTSIDENE ER SPONSET OG UTVIKLET AV: