Stord Idrettslag

Våre anlegg

Idrettslaget brukar ei rekke ulike anlegg til aktivitetane, kor eit naturleg samlingspunkt er Stord Idrettspark (bilete). Under finn du ei oversikt over dei ulike anlegga me brukar.

Hallar


Idrettslaget brukar hallane til ulike idretter; handball, volleyball, turn, friidrett og fotball. Stord IL brukar hovudsakeleg dei tre hallane i Stord Idrettspark, men har og ein del aktivitet i Prestagardsskogen Fleirbrukshall - då primært handballtreningar- og kampar. 

Fotballbanar


Det er stor aktivitet i fotball-gruppa, og dei disponerar ei rekkje fotballbanar i kommunen; fire kunstgras-banar og ein naturgrasbane. 

Andre anlegg


I tillegg til hallar og fotballbanar brukar Idrettslaget ei rekkje andre anlegg i kommunen. Her finn du ei oversikt over desse.