Stord Idrettslag

Årsmøter/Årlige møter i Stord IL

Årsmøter i Stord IL 2019

  

Her er datoene for årsmøtene/årlige møtene i Stord IL 2019.

Hovedlaget og undergruppene.

Ski                  Mandag 18.02.19 kl 19.00      Advokatane i Borgen på Heiane

Svømming      Onsdag  20.02.19 kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Friidrett           Torsdag  21.02.19  kl.20.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Handball         Mandag 04.03.19 kl 19.00       Idrettstova på Vikahaugane

Skøyter          Mandag 04 .03.19  kl 19.00     Yrkesskulen på Vabakkjen

Orientering      Tirsdag 05.03.19  kl 18.00      Konferansesalen på Vikahaugane

Volleyball        Tirsdag 05.03.19  kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Turn                Onsdag 06.03.19  kl 18.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Fotball             Torsdag 28.03.19 kl 18.00     Fotballstova, ved kunstgressbanen

            

 

Hovedlaget         torsdag   04.04.19           kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 10. mars. Slik at styret kan få behandlet innkomne saker, og komme med sin innstilling til årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Sakspapirer for hovedlaget vil bli lagt ut her på nettet, samt ved resepsjonen i adminbygget på Vikahaugane, senest 1 uke før møtet.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com