Stord Idrettslag

Organisering

 

Stord IL er organisert som eit allianse-idrettslag. Dette inneber at me har tre grupper som er i allianse med idrettslaget; Fotball, Orientering og Symjing.

Handball Elite som lå i allianse, ble slått sammen med Handballgruppa igjen etter årsmøtet som ble holdt i 2017.

Under Hovedstyret finn me administrasjon og ein kontrollkomité, samt dei seks undergruppane Håndball, Turn, Friidrett, Ski, Skeiser og Volleyball. 

Last ned organisasjonskartet i .pdf her