Stord Idrettslag

Fritidskortet

Fritidskortet gjeld i fyrste omgang for hausten 2021 og våren 2022.

Målet med fritidskortordninga er at fleire barn og unge får delta i faste, organiserte aktivitetar. Fritidskortet skal være universelt, og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Føresette opprettar ein brukar på www.stord.aktiv-fritid.no og registrerer sitt born med personnummer. Dei kan da betala faktura direkte i portalen.

Er summen høgare enn 1000 kroner kan ein bli vidaresendt til nettbank eller VIPPS for å betala restbeløpet.

 

Det er mogleg å få refundert utgifter for aktivitetar i perioden 01.08.21-31.12.21 som de allereie har lagt ut for. Dette gjeld spesielt for dei som har sendt ut faktura for heile året i vår.

Framgangsmåten er den same som når ein betalar faktura, men ein hukar av for allereie betala faktura. Hugs å leggje ved kvittering.